Новини за продукта

Creative use cases of downtime reasons and measured parameters in MDCplus basic-module

Downtime reasons (DTR’s) and measured parameters can be used to figure out many interesting things about your production. Use them in combination with MCDplus Production task management-module and you are well on your way to optimize your production.

TOP3 downtime reasons – look at your stoppage briefly.

В новият релиз притежателите на модул "Контрол на производството" ще получат нов ефективен инструмент за "бърз" анализ на основните причини за престой.

CMP 2.0: webification of machine operators

Една от основните особености на новият релиз на MDCplus ще бъде появата в състава на продукта на уеб-версия на колективно дистанционно за наблюдение (КДН).

Отчет за ефективност по ISO 22400. Препоръки за изпълнение.

Отчет за общата ефективност на оборудването

Свойства на отчета и правила за изчисляване на КПЕ

office
Гореща линия: +358 942 72 50 25
Тех. поддръжка:  support@mdc-plus.com
Офис във Финландия
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
+358 (0) 9 4273 4852
India: +91 98192 33759
Germany: +49 17015 04795
Последвай ни:
Copyright © 2019 Zyfra Oy. All rights reserved.