Примери за творческо използване на причините за престой и измеримите параметри в основния модул MDCplus

Примери за творческо използване на причините за престой и измеримите параметри в основния модул MDCplus

Причините за престой (DTR) и измеримите параметри могат да се използват за изясняване на голямо количество интересни неща за Вашето производство.

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Причините за престой (DTR) и измеримите параметри могат да се използват за изясняване на голямо количество интересни неща за Вашето производство.

Използвайте ги в съчетание с Модула за управление на производствените задачи MCDplus, и Вие значително ще напреднете в оптимизирането на Вашето производство. Причините за престой (DTR) и параметрите, също така, могат да бъдат много полезни за оптимизиране на производството, дори ако Вие решите да не ги използвате в съчетание с Модула за управление на производствените задачи MCDplus и да не интегрирате MDCplus в своята ERP-система (система за планиране на ресурси на предприятието). По-долу са посочени няколко примера.

Използване на DTR за откриване на „тесни места“ във Вашия производствен процес

Скоро след въвеждане в действието на MDCplus, информация за причините за престой (DTR), постъпващи от операторите на машините, ще започнат да показват, кои от DTR заемат най-продължителния период от време в производствения график. Когато разполагате с тази информация, Вие ще имате възможност да разберете, кои са най-значителните „тесни места“ във Вашето производство, и да помислите върху решението, което ще Ви позволи да съкратите времето за престой, възникващ в резултат на най-значителните DTR.

Сравнение на измерими параметри с производствени поръчки, постъпващи от ERP-система, за получаване на полезна информация за Вашето производство

Дори без обединяване на MDCplus с Вашата ERP система Вие все пак ще имате възможност да използвате причините за престой (DTR) за изясняване на интересни неща за Вашето производство, ръчно сравнявайки данните, получени от MDCplus, със своите производствени поръчки, постъпващи от ERP.

Например, вие ще имате възможност да сравните параметри на коректори (коректора на скоростта на въртене на шпиндела и коректора на подаване) с информацията в поръчките (от ERP), за да изясните, използване на какви материали обикновено води до по-продължително време за обработване в сравнение със планираното в поръчките. Или кои доставчици доставят най-лесно обработваеми материали.

Вие можете също да създадете събития и получаване на известия на основа на измеримите параметри и да сравнявате ръчно данни от раздела за мониторинг на събития от основния модул MDCplus с поръчките от Вашата ERP-система, за да разберете, какви изделия са причината на най-голям брой необичайни събития.

Използване на DTR по време на обработката за получаване на допълнителна информация за аномалните процеси

В системата MDCplus, също така, можете да създавате причините за престой (DTR), които са активни дори тогава, когато машината работи по програма – например, такива DTR, като „Hard material“ („Твърд материал“) или „Worn out cutter“ („Износен нож“). По този начин операторът може да въвежда в MDCplus информация за аномалната ситуация, а системата MDCplus ще изчислява продължителността на този тип ситуация.

Подобна информация може да бъде използвана за сравняване с производствените поръчки от ERP и да изясни, например, доколко използването на труднообработваеми материали забавя производствения процес. Също така, Вие ще разполагате с информацията, защо параметрите на коректора са под 100%. Ако за определено изделие или детайл те постоянно са под 100%, Вие ще можете да конфигурирате нормалните параметри на програмата за ЦПУ (Цифрово програмно управление) или да откриете друга причина за понижените параметри на коректорите.

Извън рамките на очевидните данни

Както се вижда от горепосочените примери, проявявайки изобретателност, може да се научат много по-сложни неща за Вашето производство, отколкото това, което е очевидно от събраните данни. Обикновени данни от един източник в сравнение с данни от друг източник ни помагат да разберем повече, отколкото се вижда от пръв поглед.

Едновременно, Вие, разбира се, ще получите много повече функции, инструменти и възможности за да проявите своята изобретателност, ако вземете решение да използвате повече различни програмни модули, които може да предложи системата MDCplus.

Back
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.