Функции Как работи? Анализи Защо MDCplus? Новини Демонстрация Resellers

Отчет за ефективност по ISO 22400. Препоръки за изпълнение.

Отчет за ефективност по ISO 22400. Препоръки за изпълнение.

Отчет за общата ефективност на оборудването

Свойства на отчета и правила за изчисляване на КПЕ

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Отчет за общата ефективност на оборудването

Свойства на отчета и правила за изчисляване на КПЕ

Отчет показва следващите КПЕ:

  • «Показател за общата ефективност на оборудването» («ОЕЕ-показател, («Оverall Equipment Effectiveness»))

  • «Достъпност» («Availability»)

  • «Производительност» («Performance»).

 

ОЕЕ-показател се изчислява по следната формула:

ОЕЕ= А * Р * Q= А * Р, при което

А – Достъпност, Р – Производительност, Q – показател на качеството («Quality»), който се приема за 1 (100%).

КПЕ «Производительност» на базовия модул MDCplus се изчислява по следната формула:

Р = (APT - MST) * “Avg. F%” / APT, при което:

APT – Действително време за производство («Actual production time»)

MST – Времето, изразходвано за кратки спирания и очакването («Minor stop and waiting time»)

«Avg. F%» – средната стойност на коректора на подаване по време на изпълнение на програмата за управление.

1

Редактиране на КПЕ

Измерваният параметър, контролиращ положението на коректора на подаване, трябва да бъде посочен в директория «Състояния, причини за престой, параметри» («States, downtime reasons, parameters») на Сървъра на MDCplus и да бъде избран в поле «Avg. F%» в «Настройките» – раздел «Настройки на мониторинг на производството» («Production monitoring settings») за съответните инструментални машини. Например, измерваният параметър «Коректор на подаване F%» («Feed corrector F%»). 

10

Състояния в процеса на мониторинг

11

Редактиране на КПЕ

Пример на отчет

Нека разгледаме пример на отчет, изготвен на основание на дадена методология.

1

Индивидуален отчет

10

 Раздел «Общи»

11

Готовност

12

Производительност

13

OEE

Back
Copyright © 2019 Zyfra Oy. All rights reserved.