TOP3 downtime reasons – look at your stoppage briefly.

TOP3 downtime reasons – look at your stoppage briefly.

В новият релиз притежателите на модул "Контрол на производството" ще получат нов ефективен инструмент за "бърз" анализ на основните причини за престой.

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

В новият релиз притежателите на модул "Контрол на производството" ще получат нов ефективен инструмент за "бърз" анализ на основните причини за престой.

В даден доклад се формира информация за трите основни причини за престой, за състояния или групи състояния. По-долу за удобство можем да обобщим тези понятия и ще говорим за причините за престой.

Отчетът позволява да се изяснят доминиращите причини за престой в различни поделения и да се използват данни за изработеното време на оборудване за подобряване на работата на производство в предприятието. Например, една от причините за престой може да произтича от друга, или те могат да имат обща природа на произход, което изисква повишаване на нивото на организация на производството като цяло.

22

Отчет за "Топ-3 на причините за престой" формира подробната картина за най-продължителни по време причините за престой за всяка една инструментална машина за интересуващ период от време. Има възможност допълнително да се уточни, от какъв списък на причините за престой или състояния ще бъде произведен избор на данни. След анализа трите най-продължителните причини за престой ще бъдат показани в отчета.

23

Възможни две форми на показване на данни: обобщена информация и календарен отчет, който позволява детайлно да се проучи разпределение на състояния и причините за престой. Даден отчет ще бъде на разположение на всички ползватели на модул "контрол на производството" във версии на MDCPlus, като се започне от версия 2.5.1.

Back
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.