CMP 2.0: webification of machine operators

CMP 2.0: webification of machine operators

Една от основните особености на новият релиз на MDCplus ще бъде появата в състава на продукта на уеб-версия на колективно дистанционно за наблюдение (КДН).

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Една от основните особености на новият релиз на MDCplus ще бъде появата в състава на продукта на уеб-версия на колективно дистанционно за наблюдение (КДН).

Възможности на софтуера за Уеб-КДН:

 • Работи на всяко устройство с инсталиран уеб-браузър.
 • Интегриране в системата "Диспечер" на неавтоматизирани работни места: ръчно запояване, сглобяване и т.н.
 • Позволява на един оператор да работи с няколко инструментални машини, планирайки своята работа въз основа на данните, които се показват върху дистанционното за наблюдение.
 • Преглед на екрана на устройството на документация, свързана с изпълнението на работи на инструменталната машина: чертежи, схеми, спецификации.

1
10
11

В качеството на устройство могат да бъдат използвани личен компютер (ПК), лаптоп, щанд.

2

Уеб -КДН основно е предвиден за оператори на инструментални машини. Едно устройство за работа с Уеб-КДН се закрепва за група инструментални машини и техните оператори. В цеха могат да се използват няколко устройства за няколко групи инструментални машини. При което всички такива устройства се свързват в локалната мрежа на цеха (предприятието) с помощта на кабелна или безжична връзка за обмен на информация с програмата "Сървър MDCplus".

Основното предназначение на Уеб-КДН – изпълнение от оператора на следните действия:

 1. Регистрацията на оператора на инструментална машина.
 2. Избор на заменяеми задачи.
 3. Регистрация на извършваната технологична операция.
 4. Изтегляне на програмата за управление (УП) в инструментална машина с ЧПУ (Цифрово програмно управление).
 5. Регистрация на причините за престой на инструментална машина.
 6. Въвеждане на отчет за изпълнението на заменяеми задачи (брой произведени и дефектни детайли).
 7. Регистрация на работи по поддръжката на оборудването.
 8. Показване на хода на изпълнението на заменяеми задачи. (Факт, План).

20

Авторизиране на ползвателя може да бъде извършено с помощта на щрих код. За целта се използва скенер на щрих кода и предварително подготвени разпечатани щрих кодове на ползватели. При този начин за авторизиране входът се извършва автоматично, без използването на бутон «Влез».

Избор на причините за престой и на заменяема задача също така може да бъде извършено с помощта на скенера на щрих кода или чрез интерфейс на приложението.

21

Клиентите на MDCplus ще получат възможността за използване на УЕБ-КДН вече при следващото обновление, а за партньорите тази част на Продукта вече е достъпна.

Back
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.