• Основен
 • Политика за конфиденциалност

Политика за конфиденциалност

Общи положения

Компания „Цифра“ се отнася много сериозно към въпросите на запазването на поверителността на вашите данни. В тази Политика за поверителност („Политика за поверителност“) подробно се излага, как компанията „Цифра“ получава, събира и използва персонална информация, свързана с използването на нашия сайт mdc-plus.com („Сайт“), а също така и с услугите и продуктите на компания „Цифра“. Сайтът, услугите и продуктите на компания „Цифра“, предоставяни чрез сайта, както и всяка част от тях в този контекст заедно се наричат „Услуги“.

 

ПОСЕЩАВАЙКИ ТОЗИ САЙТ И/ИЛИ ПОЛЗВАЙКИ СЕ ОТ УСЛУГИТЕ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИКИТЕ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОЯТО ПЕРИОДИЧНО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА. ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ВИЕ ПОСЕЩАВАТЕ ТОЗИ САЙТ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, ВИЕ ДАВАТЕ ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ РАЗКРИВАНЕ ОТ НАС НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ВАС ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ОПИСАНИЕТО В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. КОМПАНИЯ „ЦИФРА“ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ФАКТА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ПРОМЕНИТЕ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. МОЛИМ ВИ, ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТЕЗИ УСЛУГИ ИЛИ САЙТА, АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

Оператор на лични данни и информация за контакти

Оператор на личните данни е компания Zyfra Oy (Идентификационен код на дейност: 2880023-7), Pasilankatu 2, 00240 HELSINKI, Finland(Финландия).

 

По въпроси и за информация, свързана с Политиката за поверителност, свържете се с нас на:  info@zyfra.com, +358 (0)9 4273 4852 или на адрес: „Цифра“, Pasilankatu 2, 00240 HELSINKI, Finland (Финландия).

 

Цел на обработката на лични данни

Компанията „Цифра“ обработва личните данни, с цел:

 

 1. Предоставяне на Услугата на ползвателя;
 2. Осигуряване ефикасно и безопасно използване на Услугата;
 3. Предоставяне на персонализирани настройки на Услугата и друго съдържание предвид особените нужди и интересите на потребителя;
 4. Подобряване, развитие и анализ на нашите Услуги и други видове бизнес-дейности на компания „Цифра“;
 5. Управление на отношенията с възложители, както и осигуряване на качествено обслужване на клиентите; и
 6. Провеждане на изследвания и събиране на статистически данни.

 

Личните данни също така могат да бъдат използвани с цел директен маркетинг, маркетингови изследвания и изпълнение на изискванията, основани на законодателството и регулаторните изисквания на властите.

 

Компания „Цифра“ ще съхранява Личните Ви данни само докато това е необходимо за целите, посочени в тази Политика за поверителност. Ние ще съхраняваме и използваме вашите лични данни в рамките, необходими за изпълнение на нашите правни задължения (например, ако се изисква от нас да съхраняваме Вашите данни, за да спазваме действащите закони), за разрешаване на спорове и за да прилагаме нашите правни споразумения и политики.

 

Компанията „Цифра“ също така ще съхранява Вашите данни за използване с цел вътрешен анализ. Данните за използване, обикновено, се съхраняват за по-кратък период от време, с изключение на случаите, когато тези данни се използват за повишаване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашите Услуги, или когато по закон сме задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

 

Вие ще имате възможност, ако е необходимо, по всяко време да се откажете от участието, да актуализирате или да изтриете данните; подробности за това са посочени в тази политика.

 

Субекти на данни

Компания „Цифра“ събира лична информация за лицата, които използват Услугите, или когато необходимостта от събиране на лична информация произтича от правно задължение. По-голямата част от личната информация постъпва от самите субекти на данни, когато потребителите попълват на сайта формуляри за регистрация, отзиви, контактна информация и други формуляри и/или използват Услугите; към този вид информация се отнасят, например, техните имена, телефонни номера, адреси на електронната поща, длъжности, имената на фирми и т. н. Актуализацията на личните данни може да бъде получена от органите на властта, организации, компании, предоставящи услуги за актуализиране, от публични справочници и от други общодостъпни източници на информация.

 

При посещението на сайта или при използване на Услугите определена техническа и друга информация (която може да се счита за лични данни) може автоматично да бъде изпратена от Вашия компютър на компания „Цифра“ (например, IP адрес, типа на Вашия браузър и източника на Вашето посещение, дата, час и брой посещения, местоположение, информация за страниците, които сте посетили, преглеждани от Вас банери, вид на устройството и операционната система и т. н.) Компания „Цифра“ също така може да събира информация за използването на сайта от Вас с помощта на „Бисквитки“. За получаване на повече информация вижте частта „Бисквитки“ в тази Политика за поверителност. Всякакви или всички действия по отношение на информацията за използването на сайта, могат да се извършват от наше име, от нашите доставчици на услуги, включително, например, от наш(ите) доставчи(к)ци на анализи и нашият(те) партньор(и) по управление на електронната поща.

В случай, когато компания „Цифра“ предоставя на разположение на потребителите електронни табла за обяви и форуми (събирателно – „Форуми“), потребителите ще носят еднолична отговорност за информация и друго съдържание, публикувани на тези Форуми и чрез тези Форуми, и трябва да имат предвид, че при доброволно самостоятелно разкриване на лични данни (като име, адрес на електронната поща, телефонен номер) на тези Форуми или чрез тези Форуми тази информация, като правило, става достъпна на другите потребители и те могат да я събират и използват. Като резултат, вие можете да получавате нежелани съобщения от трети страни, и такива съобщения не се контролират от нас. Компания „Цифра“ не упражнява контрол върху потребителите или посетителите на Сайта и не носи никаква отговорност за събирането или използването на информацията, която Вие може да публикувате чрез Форуми. Тази политика за поверителност не се отнася за разкриване на информацията по този начин. Препоръчва се да бъдете внимателни при съобщаване на лична информация за себе си във Форуми или чрез Форуми. Не публикувайте на Сайта никаква лична информация, която Вие не искате да бъде разкрита.

 

Събирана от компания „Цифра“ информация

Компания „Цифра“ може да събира следната информация за Вас, когато Вие се регистрирате като потребител и/или ползвате Услугите. Предоставяйки ни доброволно своите лични данни, Вие се съгласявате с това, че те ще се използват от нас в съответствие с тази Политика за поверителност.

 • Личните данни (име, фамилия, електронна поща, телефонен номер, длъжност, пощенски или фактически адрес)
 • Информация за фирмата (електронна поща, телефонен номер, длъжност, пощенски или фактически адрес)

Събиране на информацията се извършва, когато Вие контактувате с нас (по мрежата или извън мрежата) във връзка с получено от Вас запитване за получаване на информацията, за да поръчате продукт или услуга, за извършване на поддръжка: ние събираме информация, необходима за удовлетворяване на Вашето искане, за предоставянето Ви достъп до продукта или услуга, за да Ви окажем техническа поддръжка и за да имаме възможността да се свържем с Вас.

 

Предоставяни от Вас лични данни:

 • Име и фамилия
 • Адрес на електронна поща
 • Телефонен номер
 • Длъжност
 • Пощенски или фактически адрес

 

Използване и други неидентифицирани данни:

Когато Вие използвате Сайта и/или Услугите, компания „Цифра“ получава и съхранява определена лично неидентифицирана информация, като общият брой на посетителите на нашият Сайт, броят на посетителите на всяка страница на нашия Сайт, информация за устройства и браузъри, както и данни за използване на Услуги. Понастоящем ние не можем да използваме тази информация, с цел Вашето идентифициране. Важно е да се отбележи, че по време на този процес никаква лична информация не е достъпна и не се използва.

Обобщена лична информация и друга информация:

Постоянно стремейки се да опознаем по-добре и да обслужим своите потребители, компания „Цифра“ провежда на базата на лична и друга информация, предоставена ни изследвания на демографски показатели, интереси и поведение на потребителите. Компания „Цифра“ събира и анализира данните от тези проучвания в съвкупност и може да споделя тези обобщени данни с партньорите си. Тази обобщена информация не Ви идентифицира лично. Компания „Цифра“ също така може да разкрива обобщени статистични данни за потребителите, за да опише своите услуги на настоящи и потенциални бизнес-партньори, както и на други трети страни за други законни цели.

 

Компания ‚Цифра“ също така събира информация относно използването на услугите, с цел по-доброто разбиране на поведението на потребителите и на тенденциите, за да открива потенциални прекъсвания и технически проблеми. Целият анализ на дневника на събитията се извършва анонимно, обобщено и по неидентифициращ лично начин.

 

Постоянни адресати на разкривани данни и предаване на лична информация в страни извън границите на Европейския Съюз или Европейската икономическа зона

Компания „Цифра“ има право да разкрива лични данни в рамките на действащото законодателство. Личните данни могат да бъдат предоставени на партньори, с които компания „Цифра“ си сътрудничи и които тя е избрала за целите на своя маркетинг, освен ако субектът на данните не забранява такова разкриване на своята информация. Получателите на тези лични данни нямат право да разкриват тази информация по-нататък.

Конфиденциалността на личните данни може да бъде нарушена, когато това се изисква от закона или от законодателен акт, или по нареждане на орган на властта.

Поради поставени технически и практически изисквания, някои лични данни могат да бъдат обработвани от подизпълнители, намиращи се извън Европейския Съюз или Европейското икономическо пространство. Ако каквато и да е лична информация ще се прехвърля извън ЕС или ЕИП, компания „Цифра“ ще гарантира, че държава, в която се предават лични данни, е утвърдена като имаща достатъчно ниво на защита на поверителната информация от Европейската комисия или от разпоредбите на договор, одобрен от Европейската комисия.

 

Принципи за защита на регистъра на данни

Сигурността на Вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никакъв начин за предаване на информацията по Интернет или нейното съхранение по електронен път не е 100 %надеждно. Въпреки всички прилагани от нас усилия, за да използваме икономически разумни средства за защита на Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме тяхната абсолютна сигурност.

 

Само на специално назначен персонал на компания „Цифра“ и на фирмите, действащи по поръчка или от името на компания „Цифра“, е предоставено правото на използване на лични данни. Всички лица, обработващи лични данни, имат лично право на ползване, предоставено от компания „Цифра“.

 

Право на достъп, поправки и забрана

Вие можете по всяко време да се свържете с компания „Цифра“, за да проверите, дали личната информация, свързана с Вас, е точна. По Ваше искане компания „Цифра“ ще промени, изтрие или допълни всяка неправилна, ненужна или остаряла лична информация.

Искането трябва да бъде предоставено в компания „Цифра” в писмен вид с подпис на заявителя. Запитването за право на достъп може да бъде подадено лично в главния офис на компания „Цифра“ на адрес: Pasilankatu 2, 00240 HELSINKI, Finland (Финландия).

Потребителя има правото да забрани на компания „Цифра“ да обработва неговите/нейните лични данни с цел директна реклама, дистанционна търговия, друг директен маркетинг и пазарни изследвания, както и за проучване на общественото мнение.

Ако вече не желаете да получавате съобщения от компания „Цифра“ по електронната поща, като, например, предложения, обновявания и информационни бюлетини, Вие можете да се откажете от получаване на подобни съобщения, следвайки инструкциите, включени във всеки информационен бюлетин или съобщение.

 

ДОСТЪП ДО ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОРИГИРАНЕ, ПРЕНОСИМОСТ И ИЗТРИВАНЕ

Искане за достъп за субекта?

Вие имате право да изискате копие от съхраняваната от нас Ваша лична информация. Ако искате да получите копие от частична или цялата лична информация, изпратете до Оператора на лични данни писмо по електронна или обикновена поща. Ние ще отговорим на Вашето запитване в рамките на един месец след получаване на заявката.

Ние искаме да осигурим точността и актуалността на Вашите лични данни. Вие можете да ни помолите да коригираме или да изтрием информацията, която смятате за неточна, като изпратите писмо на e-mail на адрес info@zyfra.com или на горепосочения пощенски адрес.

Възражения срещу обработката на лични данни

Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, ако имате „основания, свързани с Вашата специална ситуация“. Единствените причини, по които ние можем да не приемем Вашето искане, ще бъдат случаите, когато сме в състояние да предоставим необорими правни основания за обработка, които ни принуждават да пренебрегваме Вашите интереси, права и свободи или ако обработката има за цел да установи, упражни или защити законното право на искане.

Преносимост на данните

Ние имаме право да получаваме предоставяни от Вас лични данни в структуриран, широко използван и машинночетим формат, и ние имаме право на незабавно предаване на тази информация от един текущ оператор на лични данни на друг, ако:

(a)    обработката се основава на съгласие или на договор, и

(b)    обработката се извършва с автоматизирани средства.

Вашето право на забрава

Ако желаете да изтрием цялата информация, която ние съхраняваме за Вас, изпратете писмо по електронната или обикновена поща на нашия Оператор на лични данни.

Вие можете да оттеглите съгласието си за обработването на личните ви данни. Тъй като обработването на Вашите лични данни ни е необходимо, за да имаме възможността да Ви предоставяме услуги, оттеглянето на съгласието може да предизвика ситуация, когато ние няма да можем да Ви оказваме някои или всички Услуги.

 

„Бисквитки“ cookie, уеб-маяци и други автоматично събирани данни

Ако сте позволили на вашия компютър да приема „бисквитки“ cookie, компанията „Цифра“ може да използва „бисквитки“ cookie на Сайта. „Бисквитките“ са порции информация, която сайтът прехвърля на твърдия диск на физическото лице за статистически цели. „Бисквитките“ Ви позволяват по-лесно да разглеждате уеб страници (да сърфирате в мрежата), съхранявайки глобалните настройки и схеми за преглед, докато сте на Сайта. „Бисквитките“ могат да се използват за анализ на използването на Сайта, подобряване на съдържанието, индивидуална настройка на съдържанието и оформлението на Сайта, както и за други цели за обслужване на клиенти. „Бисквитките“ могат да ни позволят да свържем Вашето използване на Сайта с друга информация за Вас, включително с Вашите лични данни. Всички тези цели служат за подобряване и персонализиране на Вашия опит в използването на нашия Сайт. Повечето уеб браузъри могат да бъдат конфигурирани по начин, позволяващ Вие да бъдете информиран за изпращането на „бисквитка“ и да Ви позволи да се откажете от нея. Освен това, ако на Вашия компютър е инсталиран Flash player, той може да бъде конфигуриран да отказва Flash cookies или да ги изтрива. Въпреки това, отказът от „бисквитката“ в някои от случаите може да Ви попречи да се възползвате от изображението или от някоя от функциите на Сайта, или от определени области или свойства на Сайта, или негативно да повлияе върху тези елементи.

 

Компания „Цифра“ може да използва „clear GIFs“ (също така наричани “уеб маяци“ или „пикселни маркери“) или подобни технологии на Сайта и/или при обмен на информация с Вас, за да ни даде възможност да оценяваме данните за използването на Сайта от негови посетители, да извършваме целева конфигурация на компаниите, да модернизираме информация за посетителите и да се информираме, когато Вие сте посетили Сайта или сте получили съобщение. Обикновено „clear GIFs“ – представлява еднопикселно прозрачно изображение (въпреки че може да бъде и видимо), разположено на уеб страница, в електронна поща или в съобщение от друг вид, което се извлича от отдалечения сайт в Интернет и позволява да се верифицира преглед или получаване на уеб страница или на съобщение от физическото лице. Уеб-маякът (clear gif) може да ни позволи да съпоставим прегледа или получаването на уеб страница или съобщение с друга информация за Вас, включително Вашите лични данни.

 

Сайтове на трети страни и начин на използване на личните данни.

Сайтът може да съдържа връзки, позволяващи Ви да напуснете Сайта и да получите достъп до друг сайт. Сайтовете, свързани с връзки с нашия Сайт, не се контролират от компания „Цифра“ и към тези сайтове може да се прилага друга политика за поверителност. Настоящата Политика за поверителност се отнася изключително за лични данни, събирани на Сайта и при Вашето използване на Услугите и/или по време на Вашите взаимоотношения с компания „Цифра“. Компания „Цифра“ настоятелно Ви препоръчва да бъдете внимателни при въвеждане на всяка лична информация в онлайн-режим. Компания „Цифра“ не поема никаква отговорност за подобни други уеб сайтове.

 

Събиране на аналитични данни

Компания „Цифра“ може да използва системи за анализ на сайтове, като Adobe Analytics и Google Analytics, за събиране на анонимни статистични данни за потребителите на Сайта, с цел подобряване на сайта. Ако компания „Цифра“ използва такъв анализ, тя ще предостави на потребителя опция за отказ от участие, за да Ви даде възможност да посочите, че не желаете компания „Цифра“ да проследява посещенията Ви в Сайта.

 

Поверителност за деца

Този Сайт и Услугите не са предназначени за лица под 13 години, и ние в нашите сайтове умишлено или съзнателно не събираме никакви лични данни от нито едно лице под 13 години (или по-възрастни в някои юрисдикции). Ние настоятелно съветваме на родителите да бъдат информирани за дейностите на децата си в Интернет пространство, за да се гарантира, че никаква информация няма да бъде получена от детето без разрешението на родителите.

 

Промени в политиката

От време на време компания „Цифра“ може да преразглежда тази Политика за поверителност. Компания „Цифра“ си запазва правото да актуализира или да променя тази Политика за поверителност или всякакви други политики или практики по всяко време и без предизвестие. Въпреки това, ние няма да използваме Вашите лични данни по никакъв начин, който съществено се различава от начина на употреба, описан в тази Политика за поверителност, без да Ви дадем възможност да се откажете от участието в такива по-различни начини за използване.

Компания „Цифра“ ще публикува обновената Политика за поверителност в Сайта, за да могат потребителите винаги да знаят, каква информация събираме или при какви обстоятелства тази информация може да бъде разкрита. Вие се съгласявате периодично да преглеждате Политиката за поверителност, за да знаете за всички промени. Продължаването на използването на Сайта и/или Услугите показва, че приемате всички промени, и означава Вашето съгласие с условията на Политиката за поверителност. Ако Вие не сте съгласни в тези условия, Вие не би трябвало да използвате Сайта или Услугите.

 

Приложимо законодателство

Тази Политика за поверителност ще се ръководи и тълкува в съответствие със законите на Финландия, с изключение на разпоредбите за конфликт на закони и ще подлежи изключително на юрисдикцията на съдилищата на Финландия.

Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.