• MainFin
  • Reaaliaikainen konevalvonta

Reaaliaikainen konevalvonta

MDCplus tarjoaa tuotantolaitteiden reaaliaikaisen seurannan missä ja milloin tahansa. Järjestelmään voi yhdistää CNC-koneita, vanhoja työstökoneita, teollisuusrobotteja ja tuotantolinjoja. Voit arvioida koneidesi tilan ohjauspaneelilla, aikajanalla tai interaktiivisella työtilan pohjakuvalla perinteisen Windows-sovelluksen tai nykyaikaisen web-client -ohjelman avulla.

Nykyaikaisimpien CNC-koneiden valvonta on yksinkertaista - kytke vain verkkokaapeli koneohjaimien oikeaan Ethernet-porttiin (luettelo tuetuista CNC-ohjaimista on saatavana verkkosivustolla ja valtuutetuilta jälleenmyyjiltä) ja tee määritykset tiedonsiirtoa varten. Tässä tapauksessa saat automaattisesti, ei vain tietoja koneen tilasta (käynti, seisokit, hälytys), vaan myös suuren määrän tietoja leikkausprosessista: NC-ohjelman numero, koordinaatit, nopeus, syöttö, työkalun numero, jne.; ja monet järjestelmämuuttujat: karan pyörimisnopeus, karan kuormitus, hälytysnumero jne.

Yhdistääksesi mihin tahansa muuhun laitteeseen voit käyttää laajaa valikoimaa Zyfra MDCplus -hardware -tuotteita (mukaan lukien patentoitu TVV-valvontapääte ja erilaiset anturit) sekä kolmansien osapuolien tuotteita (Android-tablet-tietokoneet ja MOXA-verkkolaitteet).

TVV-päätelaitteet ja tablet-tietokoneet auttavat operaattoria työskentelemään tehokkaammin - niitä käytetään määrittämään seisokkien syyt (työn asettelu, ei työkaluja, ei töitä, ei työkappaleita jne.), joita voi käyttää ilmoitusten lähettämiseen (SMS ja sähköposti) vastaavalle asiantuntijalle ja tuotanto-osastolle. Päätelaite näyttää tietoja, jotka ovat hyödyllisiä työn suorittamisessa: tilaus, dokumentaatio (asetussivut ja piirrokset), koneen tila, koneistettujen osien lukumäärä; NC-ohjelma voidaan valita koneelle siirtämistä varten. Myös viivakoodilukija voidaan kytkeä päätelaitteeseen käyttäjän ja teknologisten toimintojen rekisteröintiä ja seisokkisyiden ilmoitusta varten.

Kunkin koneen tiedot lähetetään ja tallennetaan palvelimelle (24/7). MDСplus:ssa on monia työkaluja objektiivisen kuvan saamiseksi tuotannon tehokkuudesta ja sen pullonkauloista. Voit valita yli 100 ennalta määritetyn raportin joukosta (OEE, KPI, seisokkien syyt, koneistetut osat, hälytykset, viat jne.), mukaan lukien taulukkotiedot ja kaaviot, tai käyttää raporttigeneraattoria, joka tuottaa analytiikkaa valittujen perusteiden mukaisesti.

Päätoiminnot:

  • Laitteiden kuormituksen, tilan ja toimintatapojen seuranta

  • Seisokkien syiden tunnistaminen ja luokittelu

  • Operaattoreiden avustaminen tuotantotehtävien suorittamisessa

  • Ilmoitukset asiantuntijoille ja tuotanto-osastoille onnettomuuksista ja suunnittelemattomista seisokeista

  • Analyyttisten raporttien laatiminen laitteiden toiminnasta ja tuotannon tehokkuudesta

Tulos: Laitteiden käytön tehokkuus lisääntyy jopa 15 %, koska ilmoitukset välitetään asiantuntijoille ja tuotanto-osastoille nopeasti koneen seisokeista. Se motivoi heitä ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian, mikä vähentää suunnittelemattomia seisokkeja parantamalla yleistä tuotantotoimintaa ja prosessin läpinäkyvyyttä.

Yhteydenotto

Nimi *
Yritys *
Maa *
Puhelin *
Sähköposti *
Viesti
office
Hotline: +358 942 72 50 25
Technical support:  support@mdc-plus.com
Toimisto
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
Toll free
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.