OP3 downtime reasons – look at your stoppage briefly.

OP3 downtime reasons – look at your stoppage briefly.

Uudessa versiossa Tuotannonvalvonta -ohjelmiston haltijat saavat uuden tehokkaan työkalun keskeisten seisokkisyiden pika-analyysiin.

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Uudessa versiossa Tuotannonvalvonta -ohjelmiston haltijat saavat uuden tehokkaan työkalun keskeisten seisokkisyiden pika-analyysiin.

Kyseisessä raportissa luodaan tietoa kolmesta keskeisestä seisokkisyystä, käyttötilasta tai käyttötilaryhmästä. Asian helpottamiseksi yleistetään nämä käsiteet ja puhutaan jatkossa seisokkisyistä.

Raportti mahdollistaa seisokkien perussyiden selvittämisen eri yksiköissä sekä antaa mahdollisuuden käyttää koneiden korjaus- ja huoltoaikatietoja tuotannon kehittämiseksi tuotantolaitoksella. Esimerkiksi, seisokin yksi syy voi jountaa toisesta, tai ne voivat olla samaa syntyperää, mikä tulee vaatimaan tuotannon organisointitason kohentamista kokonaisuudessa.

22

Raportti ”Seisokkisyiden top-3” luo yksityiskohtaisen kuvan kaikkein pisimmistä katkosajoista koneittain halutulta aikaväliltä. Voi määrittää lisäksi, mistä seisokkisyy- tai seisontatilalistasta tietojen keruu tapahtuu. Analyysin jälkeen kolme ajallisesti pisintä seisokkisyytä näkyy raportissa.

23

Tietojen kaksi esittelymuotoa ovat mahdolliset: kokoamatieto ja kalenteripohjainen raportti, joka mahdollistaa tila-jakaumien ja seisokkisyiden seikkaperäisen tutkimisen. Kyseistä raporttia pääsevät käyttämään Tuotannonvalvonta -ohjelmiston kaikki käyttäjät, MDCPlus:in versiot alkaen 2.5.1.

Back
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.