Toiminta-alueet Toiminta Video Analyysit Miksi Zyfra MDCplus Uutiset Jälleenmyyjät Etsi jälleenmyyjä Tule jälleenmyyjäksi Kumppanialueella

Tehokkuusraportti, ISO 22400 mukaan. Toteuttamisen suositukset.

Tehokkuusraportti, ISO 22400 mukaan. Toteuttamisen suositukset.

Raportti tuotantokoneiden kokonaistehokkuudesta

Raportin ominaisuudet ja KPI:n laskentasäännöt

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Raportti tuotantokoneiden kokonaistehokkuudesta

Raportin ominaisuudet ja KPI:n laskentasäännöt

Raportissa näkyy seuraavat suorituskykymittarit:

  • Tuotantokoneiden kokonaistehokkuus (“ОЕЕ-arvo, (Overall Equipment Effectiveness)”)

  • Käytettävyys (“Availability”)

  • Suorituskyky (“Performance”).

ОЕЕ-arvoa lasketaan seuraavalla kaavalla:

ОЕЕ= А * Р * Q= А * Р, jossa

А – Käytettävyys, Р – Suorituskyky, Q – Laatu (“Quality”), jonka oletusarvona on 1 (100%).

MDCplus:in perusohjelmistoa varten KPI:n Suorituskyky lasketaan seuraavalla kaavalla:

Р = (APT - MST) * “Avg. F%” / APT, jossa:

APT – Toteutunut tuotantoaika (“Actual production time”)

MST – Pienet seisokit ja odotusaika (“Minor stop and waiting time”)

“Avg. F%” – syöttökorjaimen keskiarvo ohjausohjelman toteutusaikana.

1

KPI:n muokkaaminen

Mitattava parametri, joka valvoo syöttökorjaimen asemaa, määritetään MDCplus:in Palvelimen hakemistossa Käyttötilat, seisokkisyyt, parametrit (“States, downtime reasons, parameters”) ja valitaan kentällä “Avg. F%” ”Asetuksissa” – osio ”Tuotantoseuranta-asetukset” (”Production monitoring settings” ko. koneille. Esimerkiksi, mitattavana parametrina Syöttökorjain F%. (“Feed corrector F%”)

10

Käyttötilat seurantaprosessissa

11

KPI:n muokkaaminen

Esimerkkiraportti

Käydään läpi esimerkki raportista, joka on laadittu tämän metodin perusteella.

1

Erillisraportti

10

Välilehti Yhteinen

11

Valmius

12

Suorituskyky

13

OEE

Back
Copyright © 2019 Zyfra Oy. All rights reserved.