Tehokkuusraportti, ISO 22400 mukaan. Toteuttamisen suositukset.

Tehokkuusraportti, ISO 22400 mukaan. Toteuttamisen suositukset.

Raportti tuotantokoneiden kokonaistehokkuudesta

Raportin ominaisuudet ja KPI:n laskentasäännöt

Zyfra MDCplus
Finland, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Raportti tuotantokoneiden kokonaistehokkuudesta

Raportin ominaisuudet ja KPI:n laskentasäännöt

Raportissa näkyy seuraavat suorituskykymittarit:

  • Tuotantokoneiden kokonaistehokkuus (“ОЕЕ-arvo, (Overall Equipment Effectiveness)”)

  • Käytettävyys (“Availability”)

  • Suorituskyky (“Performance”).

ОЕЕ-arvoa lasketaan seuraavalla kaavalla:

ОЕЕ= А * Р * Q= А * Р, jossa

А – Käytettävyys, Р – Suorituskyky, Q – Laatu (“Quality”), jonka oletusarvona on 1 (100%).

MDCplus:in perusohjelmistoa varten KPI:n Suorituskyky lasketaan seuraavalla kaavalla:

Р = (APT - MST) * “Avg. F%” / APT, jossa:

APT – Toteutunut tuotantoaika (“Actual production time”)

MST – Pienet seisokit ja odotusaika (“Minor stop and waiting time”)

“Avg. F%” – syöttökorjaimen keskiarvo ohjausohjelman toteutusaikana.

1

KPI:n muokkaaminen

Mitattava parametri, joka valvoo syöttökorjaimen asemaa, määritetään MDCplus:in Palvelimen hakemistossa Käyttötilat, seisokkisyyt, parametrit (“States, downtime reasons, parameters”) ja valitaan kentällä “Avg. F%” ”Asetuksissa” – osio ”Tuotantoseuranta-asetukset” (”Production monitoring settings” ko. koneille. Esimerkiksi, mitattavana parametrina Syöttökorjain F%. (“Feed corrector F%”)

10

Käyttötilat seurantaprosessissa

11

KPI:n muokkaaminen

Esimerkkiraportti

Käydään läpi esimerkki raportista, joka on laadittu tämän metodin perusteella.

1

Erillisraportti

10

Välilehti Yhteinen

11

Valmius

12

Suorituskyky

13

OEE

Back
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.