• MainFin
  • Värähtelyn valvonta ja diagnostiikka

Värähtelyn valvonta ja diagnostiikka

Zyfra MDCplus tarjoaa ainutlaatuisen toiminnallisuuden värähtelyn valvontaan. Värähtelyvalvonta- ja diagnostiikka -moduuli tarjoaa työkalut CNC-koneen mekaanisten komponenttien teknistä tilaa kuvaavien parametrien mittaamiseksi, saatujen arvojen vertaamiseksi hyväksyttäviin arvoihin ja ilmoituksen lähettämiselle käyttäjälle, jos värähtelyparametrien arvot ylittävät asetetut raja-arvot. Diagnostiikka tehdään CNC-koneeseen asennettujen antureiden ja laitteiden avulla.

Päätoiminnot:

  • CNC-koneen mekaanisten osien diagnostiikka vikojen ennalta havaitsemiseksi

  • Kunnossapidon suunnittelu- ja korjaustöiden aikataulutus

  • Koneen toimintatapojen hallinta

  • Kyky sammuttaa CNC-kone hätätilanteissa

  • Kyky estää liikkuvien koneen osien törmäys

Tulos: Laitteiden käytön tehokkuuden kasvu jopa 8 % mekaanisten komponenttien rikkoutumiseen liittyvien seisokkien vähentymisen ansiosta.

Yhteydenotto

Nimi *
Yritys *
Maa *
Puhelin *
Sähköposti *
Viesti
office
Hotline: +358 942 72 50 25
Technical support:  support@mdc-plus.com
Toimisto
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
Toll free
Copyright © 2020 Zyfra Oy. All rights reserved.